Samen bewegen
Binnen Porta da Vida vinden we beweging een van de belangrijkste invullingen van een dag. Daarom wordt er elke dag in de ochtend een “gym uurtje” aangeboden voor alle gasten van Porta da Vida. De gym is variërend van kracht, uithouding en spel oefeningen, daarnaast wordt de gym aangepast op ieder individu. Ook is er voldoende gespecialiseerd personeel aanwezig om dit op een veilige manier te laten verlopen. Verder wordt de gym op een gezellige manier vormgegeven zodat elke gast plezier heeft in het bewegen.

Samenwerking

Vanaf juni 2016 werkt Ergotherapie Ramakers samen met St. Porta da Vida uit Limbricht.

“Beide partijen streven samen naar een kwalitatief goede daginvulling, onderhoudt en behoudt van individuele kwaliteiten en vooral het gezond ouder worden stimuleren”.

Wie is Ergotherapie Ramakers?
Ergotherapie Ramakers staat voor dynamisch en ontwikkelingsgericht en zet zich in voor kwetsbare volwassenen en ouderen. Wij richten ons niet specifiek op uw aandoening of ziekteverschijnselen, maar op de praktische gevolgen ervan bij het uitvoeren van uw dagelijkse activiteiten. Vandaar ook ons motto “ouder worden betekend jezelf blijven”. Een ergotherapeut kan u begeleiden, coachen, trainen en adviseren onder andere bij alledaagse problemen op het gebied van persoonlijke verzorging, (huishoudelijk) werk, het uitoefenen van hobby’s of het binnen- en buitenshuis verplaatsen.

Zo kunt u een ergotherapeut inschakelen voor:

– Advies over een goede lig- en zithouding
– Het leren omgaan met een hulpmiddel (stok, rollator, scootmobiel etc.)
– Aanpassingen in uw leefstijl of woning.
– Uw zelfstandigheid helpen te behouden m.b.t. bijvoorbeeld het huishouden.
– Het aanvragen van een voorziening van de WMO of zorgverzekeraar,
zoals een rolstoel, woningaanpassing of een scootmobiel.
– Advies over een goede dagstructuur en energieverdeling.
– Arm- handfunctie training
– Het begeleiden van mantelzorgers. Zo kunnen u en uw directe omgeving
zo optimaal mogelijk functioneren.

Wilt u meer informatie over Ergotherapie Ramakers? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Tel: 046 460 00 11
Email: info@ergotherapieramakers.nl