Als zorgaanbieder/-ondersteuner zijn wij lid van de NBEC en streven wij naar tevreden cliƫnten. We doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als u vindt dat iemand van ons u onjuist heeft bejegend of wij in onze zorg-/dienstverlening tekort schieten, dan willen wij dat graag van u horen.

Wanneer u ontevreden bent of een klacht heeft, kunt u dat op verschillende manieren kenbaar maken. U kunt het bespreken met uw begeleider of zijn/haar leidinggevende of u kunt de klacht schriftelijk indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie zoals hieronder beschreven.

Als u hulp nodig heeft bij hoe te handelen bij een ongewenste gedraging of bij het indienen van een klacht, kunt u ook contact opnemen met de cliƫntvertrouwenspersoon. Deze is te bereiken via het e-mailadres: vertrouwenspersoon@nbec.nl of via het telefoonnummer: 036-5483146 (op werkdagen bereikbaar van 8:30 tot 17:30 uur).

Het klachtenreglement ligt ter inzage op ons kantoor. Elke klacht wordt persoonlijk en in vertrouwen behandeld.

Het schriftelijk melden van een klacht:

Stap 1:
Stuur een brief met uw klacht naar de klachtencommissie van de NBEC (zie adres onderaan deze pagina), beschrijf in het kort wat er, wanneer is gebeurd. Geef aan welke fouten er zijn gemaakt en door wie. Vermeld uw naam, adres, telefoonnummer en de datum.

Stap 2:
U krijgt een ontvangstbevestiging en informatie over de verdere procedure van de klachtencommissie.

Stap 3:
De klacht wordt door de klachtencommissie wel of niet ontvankelijk verklaard. Bij verdere behandeling eventueel mogelijkheid tot hoor en wederhoor.

Stap 4:
U ontvangt schriftelijk een uitspraak over de klacht.

Postadres:
Klachtencommissie NBEC
Postbus 30070
1303 AB ALMERE