Porta da Vida werkt volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg. (Wkkgz).

Romy Sons is als teamleider het eerste aanspreekpunt om zaken over de directe zorg mee af te stemmen. Zij is altijd bereikbaar tijdens de werktijden van Porta da Vida. Persoonlijk, telefonisch of via de mail. Ontevredenheid lossen we graag zo snel mogelijk samen met u op.

Lukt het niet om er samen uit te komen dan kunnen cliënten of hun naasten contact opnemen met het volgende klachtenportaal:

Preventie en Klachtenopvang – Erisietsmisgegaan

Klachtenportaalzorg werkt volledig onafhankelijk en zal binnen 6 weken met hoor en wederhoor een bindende uitspraak doen over de klacht. Hier zijn voor cliënten of familie geen kosten aan verbonden.

Medezeggenschap

Een keer per half jaar is er een huiskameroverleg bij Porta da Vida. Hier kunnen alle zaken besproken waar gasten, familie, mantelzorgers dan wel professionele zorgverleners besproken worden.

Daarnaast kan er altijd via gasten@portadavida.nl een onderwerp bespreekbaar gemaakt worden bij Porta da Vida.