De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) verplicht zorgaanbieders tot het instellen van een cliëntenraad.

De medezeggenschap werd voorgaande jaren georganiseerd vanuit iedere doelgroep in de vorm van een huiskameroverleg. Dit gebeurd minimaal 1 x per half jaar.

Naast een cliëntenraad worden tijdens de evaluatiegesprekken met vertegenwoordigers / cliënten altijd gevraagd naar hun mening over de geleverde zorg door Porta da Vida.

Doel van de cliëntenraad is:

  • De raad is spreekbuis voor de cliënten;
  • De raad bewaakt de rechten van de cliënten en behartigt hun gemeenschappelijke belangen;
  • De raad adviseert gevraagd en ongevraagd , met als doel de kwaliteit van zorg- en dienstverlening te verbeteren.

Mocht u als gast of iemand uit het netwerk van één van onze gasten interesse hebben in onze cliëntenraad, neem dan contact op met Marijke Volwerk.