Medezeggenschap

Een keer per half jaar is er een huiskameroverleg bij Porta da Vida. Hier kunnen alle zaken besproken waar gasten, familie, mantelzorgers dan wel professionele zorgverleners besproken worden.

Daarnaast kan er altijd via gasten@portadavida.nl een onderwerp bespreekbaar gemaakt worden bij Porta da Vida.