Ondersteuning voor de mantelzorger

Naast de zorg voor de clie╠łnt en het ontzorgen van de mantelzorger(s) is de individuele zorg voor de mantelzorger een belangrijk aspect.

Porta da Vida werkt nauw samen met Novavida. Novavida wordt uitgebaat door een zelfstandig gevestigde psycholoog/integratief therapeut die jarenlange ervaring heeft in de individuele ouderenzorg en zorg voor mantelzorgers. Novavida biedt individuele zorg (in de vorm van begeleidende gesprekken/therapie) aan clie╠łnten van Porta da Vida en/of mantelzorger(s). Het individu met diens ervaringen, beleving en vragen staat centraal. Vergoeding geschied via de zorgverzekeringswet.

Wanneer Porta da Vida gevestigd is te Huize Holtum zal ook gestart worden met de organisatie van mantelzorg avonden. Wij bieden een platform voor mantelzorgers om samen te zijn, ervaringen te delen en even te kunnen ontzorgen.