Individuele / Ambulante begeleiding

Uit ervaring is gebleken dat het resultaat van dagbesteding vergroot en versterkt kan worden wanneer er naast dagbesteding ook individuele/ambulante begeleiding geboden wordt. Porta da Vida biedt de mogelijkheid om vanuit een WLZ of WMO-arrangement deze begeleiding te ontvangen. Individuele/ambulante begeleiding kan aangeboden worden: in combinatie met dagbesteding, als voortraject in de voorbereiding op dagbesteding om de drempel te verlagen of wanneer iemand geen gebruik wenst te maken van dagbesteding maar wel ondersteuning wenst. Voordelen van individuele/ambulante begeleiding zijn:

  • Zorg vindt gedeeltelijk thuis plaats waardoor er meer oog is voor het systeem van de clie╠łnt en er meer zicht komt op de thuissituatie
  • De drempel naar zorg wordt kleiner. Begeleiding wordt verzorgd door vertrouwde gezichten
  • Individuele begeleiding is toegespitst op de wensen van de persoon/familie. Wij leveren zorg op maat, denk aan: samen naar een fijne plek gaan die herinneringen heeft, gesprekken en uitjes