Uitsluitingscriteria Stichting Porta da Vida

Om de best mogelijke en passende zorg te bieden, probeert het team van Porta da Vida een wenselijke samenstelling van onze groepen te creëren die voor iedere gast leefbaar is en waar wij onze professie kunnen uitoefenen.

Dat wil zeggen dat wij bepaalde cliënten niet kunnen plaatsen binnen onze organisatie. Cliënten die wij niet de zorg kunnen bieden die zij behoeven en niet geplaatst kunnen worden zijn:
– Cliënten die vragen om complete overname van ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen).- Cliënten die kampen met totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon.
– Cliënten met ernstige psychiatrische problematiek.
– Cliënten die kampen met ernstige verslavingsproblematiek, of verslavingsproblematiek waar de cliënt niet bereid is aan te werken.
– Cliënten die ernstig psychotisch zijn.
– Cliënten die suïcidaal gedrag vertonen.
– Cliënten die onveilig zijn voor de groep vanwege bijvoorbeeld agressief of seksueel ongewenst gedrag.
– Cliënten die verminderd zelfredzaam zijn door een verstandelijke beperking.
– Cliënten die zorg nodig hebben onder de noemer ‘voorbehouden handelingen’. (Dit zijn medische handelingen die onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid van een patiënt met zich meebrengen als ze door een ondeskundige worden uitgevoerd.)